சிறப்பான விதத்தில் முன்னுரிமை வழங்குதல்

சிறப்பான விதத்தில் முன்னுரிமை வழங்குதல்


கொள்கைமீறும் உள்ளடக்கத்தைக் குழுவினரால் மதிப்பாய்வு செய்யப்பட முன்னுரிமை வழங்குவதன் மூலமாக ஆன்லைனில் சிறார் பாலியல் வன்முறையை எதிர்ப்பதற்கு APIகள் உதவுகின்றன.

விரைவான அடையாளப்படுத்துதல்

விரைவாக அடையாளப்படுத்துதல்


அதிவிரைவில் உள்ளடக்கத்தை அடையாளம் காண்பது பாதிக்கப்பட்டவர்களை அடையாளம் கண்டு மேலும் பாதிப்புக்குள்ளாவதிலிருந்து பாதுகாப்பளிப்பதை அதிகரிக்கிறது.

பாதுகாப்பான செயல்பாடுகள்

பாதுகாப்பான செயல்பாடுகள்


மதிப்பாய்வுப் பட்டியல்களின் ஒழுங்குமுறையை மேம்படுத்தி குழப்பங்களைக் குறைப்பதால் உள்ளடக்க மதிப்பீட்டாளர் குழுவினரின் பணிச்சுமையும் குறைகிறது.

எங்கள் கருவிகளைப் பற்றி அறிந்துகொள்ளுங்கள்

எங்கள் கருவிகளுக்குக் கூடுதலான செயல்திறன்கள் உள்ளன. வெவ்வேறு தேவைகளைப் பூர்த்திசெய்ய, அவற்றைக் கூட்டாகவும் பிற தீர்வுகளுடன் சேர்த்தும் பயன்படுத்தலாம்.

Content Safety API

Content Safety API

இதற்கு முன் பார்த்திராத படங்களை வகைப்படுத்துதல்

CSAI Match

CSAI Match

தவறான பயன்பாடாக அறியப்பட்ட வீடியோ பகுதிகளுடன் பொருத்தம்

Content Safety API

பயன்பாடு: இதற்கு முன் பார்த்திராத படங்களை வகைப்படுத்துதல்


மதிப்பாய்வுக்கெனக் கோடிக்கணக்கான படங்களை வகைப்படுத்தி முன்னுரிமை அளிக்கக் கூட்டாளர்களுக்கு உதவுவதற்கு நிரலாக்க அணுகலையும் செயற்கை நுண்ணறிவையும் Content Safety API வகைப்படுத்தி பயன்படுத்துகிறது. வகைப்படுத்தி மூலம் உயர் முன்னுரிமை வழங்கப்பட்டிருந்தால் படத்தில் கொள்கைமீறும் உள்ளடக்கம் இருப்பதற்கு அதிக வாய்ப்புள்ளது. ஆகவே குழுவினரால் மதிப்பாய்வு செய்யப்பட்டு உள்ளடக்கம் குறித்துத் தீர்மானித்து முன்னுரிமை வழங்குவதற்குக் கூட்டாளர்களுக்கு இந்த முன்னுரிமை உதவுகிறது. தனக்கு அனுப்பப்பட்ட உள்ளடக்கத்திற்கு முன்னுரிமைப்படுத்தல் பரிந்துரையை Content Safety API வழங்குகிறது. உள்ளடக்கத்தின்மீது நடவடிக்கை தேவையா என்பதைத் தீர்மானிக்க, கூட்டாளர்கள் தாங்களே நேரடியாக மதிப்பாய்வு செய்துகொள்ள வேண்டும்.

செயல்முறையில், பட்டியலை வகைப்படுத்தி, முன்னுரிமை வழங்கி, முறைப்படுத்த உதவுவதற்காக நேரடி மதிப்பாய்வுச் செயல்முறைக்கு முன்னரே Content Safety APIயை நிறுவனங்கள் பயன்படுத்துவதை நாங்கள் பரிந்துரைக்கிறோம். வெவ்வேறு தேவைகளைப் பூர்த்தி செய்யும் பிற கருவிகளுடன் Content Safety APIயை இணையாகப் பயன்படுத்தலாம் (உதாரணமாக, YouTubeன் CSAI Match வீடியோ ஹேஷிங் கருவி, Microsoftடின் PhotoDNA).

இது எவ்வாறு இயங்குகிறது?

படத்தை மீட்டெடுத்தல்

1. படத்தை மீட்டெடுத்தல்

படங்களைக் கூட்டாளர்கள் பல வடிவங்களில் மீட்டெடுக்கிறார்கள். உதாரணமாக, பயனரால் புகாரளிக்கப்பட்டவை, crawlerகள் அல்லது தங்களுடைய தளங்களில் மதிப்பாய்வு செய்வதற்கென கூட்டாளர் உருவாக்கி வைத்துள்ள வடிப்பான்கள் மூலம் அடையாளம் காணப்பட்டவை ஆகியவை.

கூட்டாளர்

பயனர் புகாரளித்த படங்கள்

Crawlerகள்

முன் வடிப்பான்கள்

(ஆபாசம்/பிற வகைப்படுத்திகள்)

API மதிப்பாய்வு

2. API மதிப்பாய்வு

இதன்பிறகு எளிய API அழைப்பின் வழியாகப் பட ஃபைல்கள் Content Safety APIக்கு அனுப்பப்படுகின்றன. மதிப்பாய்வு செய்வதற்கான முன்னுரிமையைத் தீர்மானிப்பதற்காக அவை வகைப்படுத்திகளின் மூலம் செலுத்தப்பட்டு பிறகு ஒவ்வொரு படத்துக்கான முன்னுரிமை மதிப்பும் மீண்டும் கூட்டாளருக்கு அனுப்பப்படுகிறது.

Google

Content Safety API

வகைப்படுத்தித் தொழில்நுட்பம்

நேரடி மதிப்பாய்வு

3. நேரடி மதிப்பாய்வு

முதலில் கவனம் செலுத்தி நேரடியாக மதிப்பாய்வு செய்ய வேண்டிய படங்களுக்கு முக்கியத்துவம் அளிக்க முன்னுரிமை மதிப்பைக் கூட்டாளர்கள் பயன்படுத்துகின்றனர்.

கூட்டாளர்

நேரடி மதிப்பாய்வு

நடவடிக்கை எடுத்தல்

4. நடவடிக்கை எடுத்தல்

படங்கள் நேரடியாக மதிப்பாய்வு செய்யப்பட்ட பிறகு, உள்ளூர் சட்டங்கள் மற்றும் ஒழுங்குமுறைகளின்படி உள்ளடக்கத்தின்மீது நடவடிக்கையைக் கூட்டாளர் எடுக்கலாம்.

கூட்டாளர்

நடவடிக்கை எடுத்தல்

CSAI Match

பயன்பாடு: தவறான பயன்பாடாக அறியப்பட்ட வீடியோ பகுதிகளுடன் பொருத்தம்


CSAI Match என்பது CSAIயை (சிறார் பாலியல் வன்கொடுமை சார்ந்தவை) தடுப்பதற்குரிய YouTubeக்குச் சொந்தமான தொழில்நுட்பமாகும். விதிமீறல் உள்ள உள்ளடக்கங்களைக் கண்டறிய ஹேஷ்-மேட்சிங் முறையை முதன்முதலில் பயன்படுத்திய தொழில்நுட்பம் இதுவே ஆகும். விதிமீறல்கள் இல்லாத எண்ணற்ற வீடியோக்களுக்கிடையே ஒளிந்திருக்கும் விதிமீறிய உள்ளடக்கங்களைக் கண்டறிய இது உதவுகிறது. விதிமீறலின் பொருத்தம் எங்காவது கண்டறியப்பட்டால் அந்தந்தப் பகுதியின் சட்டங்களுக்கும் விதிமுறைகளுக்கும் ஏற்ப மதிப்பாய்வு செய்யவும், உறுதிப்படுத்தவும், புகாரளிக்கவும் வசதியாகக் கூட்டாளர்களுக்கு அது கொடியிடப்படும். தொழிற்துறையில் கூட்டாளர்களுக்கும் NGOகளுக்கும் CSAI Matchசை YouTube கிடைக்கச் செய்கிறது. தவறான பயன்பாடாக அறியப்பட்டவற்றுக்கான எங்கள் தரவுத்தளத்துடன் பொருந்துகிறவற்றை அடையாளம் காண, கைரேகை மென்பொருள் மற்றும் APIக்கான அணுகலையும் வழங்குகிறோம்.

CSAI உள்ளடக்கங்களாக அறியப்பட்டவற்றின் மிகப்பெரிய பட்டியலில் உள்ளடக்கத்தின் பொருத்தத்தை CSAI Matchசைப் பயன்படுத்தி ஒப்பிடுவதன் மூலம் தங்கள் தளங்களில் விதிமீறும் உள்ளடக்கங்கள் காட்சிப்படுத்தப்படுவதையும் பகிரப்படுவதையும் ஆன்லைன் பிளாட்ஃபார்ம்கள் தடுக்கலாம். கூட்டாளர்கள் தங்கள் சிஸ்டத்தில் ஒருங்கிணைக்க CSAI Match எளிதானதாகும். உள்ளடக்க நிர்வாகத்திற்கான சவால்களைத் திறம்படச் சமாளிக்க இது உதவுகிறது.

இது எவ்வாறு இயங்குகிறது?

வீடியோ கைரேகை உருவாக்கம்

1. வீடியோ கைரேகை உருவாக்கம்

கூட்டாளரின் பிளாட்ஃபார்மில் வீடியோ பதிவேற்றப்படுகிறது. அந்த வீடியோ ஃபைலைத் தனிப்பட்ட விதத்தில் அடையாளப்படுத்தக்கூடிய டிஜிட்டல் ஐடியான கைரேகை ஃபைலைக் கூட்டாளரின் பிளாட்ஃபார்மில் இயங்குகிற CSAI Match Fingerprinter உருவாக்குகிறது.

கூட்டாளர்

வீடியோ ஃபைல்

கைரேகை உருவாக்கக் கருவி

கைரேகை ஃபைல்

API மதிப்பாய்வு

2. API மதிப்பாய்வு

YouTubeன் கைரேகைத் தரவுச் சேமிப்பகத்திலுள்ள பிற ஃபைல்களுடன் ஒப்பிடுவதற்காகக் கைரேகை ஃபைலைக் கூட்டாளர் CSAI Match API மூலம் அனுப்புகிறார். YouTube, Google ஆகியவற்றால் கண்டறியப்பட்ட கொள்கைமீறும் உள்ளடக்கங்களின் கைரேகைகள் தரவு சேமிப்பகத்தில் உள்ளன.

YouTube

CSAI Match API

CSAI Match தொழில்நுட்பம்

CSAI பகிரப்பட்டது

கைரேகைத் தரவுச் சேமிப்பகம்

நேரடி மதிப்பாய்வு

3. நேரடி மதிப்பாய்வு

APIக்கான அழைப்பு நிறைவடைந்ததும் பாசிட்டிவ்/நெகட்டிவ் பொருத்தம் கூட்டாளருக்கு அனுப்பப்படுகிறது. பொருத்தம் குறித்த தகவலின்படி, வீடியோ CSAIதான் என்பதைச் சரிபார்க்க, கூட்டாளர் நேரடியாக மதிப்பாய்வு செய்கிறார்.

கூட்டாளர்

நேரடி மதிப்பாய்வு

நடவடிக்கை எடுத்தல்

4. நடவடிக்கை எடுத்தல்

படங்கள் மதிப்பாய்வு செய்யப்பட்டதும், உள்ளூர்ச் சட்டங்களுக்கும் விதிமுறைகளுக்கும் ஏற்றபடி கூட்டாளர் நடவடிக்கை எடுக்கலாம்.

கூட்டாளர்

நடவடிக்கை எடுத்தல்

Content Safety API

பயன்பாடு: இதற்கு முன் பார்த்திராத படங்களை வகைப்படுத்துதல்

மதிப்பாய்வுக்கெனக் கோடிக்கணக்கான படங்களை வகைப்படுத்தி முன்னுரிமை அளிக்கக் கூட்டாளர்களுக்கு உதவுவதற்கு நிரலாக்க அணுகலையும் செயற்கை நுண்ணறிவையும் Content Safety API வகைப்படுத்தி பயன்படுத்துகிறது. வகைப்படுத்தி மூலம் உயர் முன்னுரிமை வழங்கப்பட்டிருந்தால் படத்தில் கொள்கைமீறும் உள்ளடக்கம் இருப்பதற்கு அதிக வாய்ப்புள்ளது. ஆகவே குழுவினரால் மதிப்பாய்வு செய்யப்பட்டு உள்ளடக்கம் குறித்துத் தீர்மானித்து முன்னுரிமை வழங்குவதற்குக் கூட்டாளர்களுக்கு இந்த முன்னுரிமை உதவுகிறது. தனக்கு அனுப்பப்பட்ட உள்ளடக்கத்திற்கு முன்னுரிமைப்படுத்தல் பரிந்துரையை Content Safety API வழங்குகிறது. உள்ளடக்கத்தின்மீது நடவடிக்கை தேவையா என்பதைத் தீர்மானிக்க, கூட்டாளர்கள் தாங்களே நேரடியாக மதிப்பாய்வு செய்துகொள்ள வேண்டும்.

செயல்முறையில், பட்டியலை வகைப்படுத்தி, முன்னுரிமை வழங்கி, முறைப்படுத்த உதவுவதற்காக நேரடி மதிப்பாய்வுச் செயல்முறைக்கு முன்னரே Content Safety APIயை நிறுவனங்கள் பயன்படுத்துவதை நாங்கள் பரிந்துரைக்கிறோம். வெவ்வேறு தேவைகளைப் பூர்த்தி செய்யும் பிற கருவிகளுடன் Content Safety APIயை இணையாகப் பயன்படுத்தலாம் (உதாரணமாக, YouTubeன் CSAI Match வீடியோ ஹேஷிங் கருவி, Microsoftடின் PhotoDNA).

CSAI Match

பயன்பாடு: தவறான பயன்பாடாக அறியப்பட்ட வீடியோ பகுதிகளுடன் பொருத்தம்

CSAI Match என்பது CSAIயை (சிறார் பாலியல் வன்கொடுமை சார்ந்தவை) தடுப்பதற்குரிய YouTubeக்குச் சொந்தமான தொழில்நுட்பமாகும். விதிமீறல் உள்ள உள்ளடக்கங்களைக் கண்டறிய ஹேஷ்-மேட்சிங் முறையை முதன்முதலில் பயன்படுத்திய தொழில்நுட்பம் இதுவே ஆகும். விதிமீறல்கள் இல்லாத எண்ணற்ற வீடியோக்களுக்கிடையே ஒளிந்திருக்கும் விதிமீறிய உள்ளடக்கங்களைக் கண்டறிய இது உதவுகிறது. விதிமீறலின் பொருத்தம் எங்காவது கண்டறியப்பட்டால் அந்தந்தப் பகுதியின் சட்டங்களுக்கும் விதிமுறைகளுக்கும் ஏற்ப மதிப்பாய்வு செய்யவும், உறுதிப்படுத்தவும், புகாரளிக்கவும் வசதியாகக் கூட்டாளர்களுக்கு அது கொடியிடப்படும். தொழிற்துறையில் கூட்டாளர்களுக்கும் NGOகளுக்கும் CSAI Matchசை YouTube கிடைக்கச் செய்கிறது. தவறான பயன்பாடாக அறியப்பட்டவற்றுக்கான எங்கள் தரவுத்தளத்துடன் பொருந்துகிறவற்றை அடையாளம் காண, கைரேகை மென்பொருள் மற்றும் APIக்கான அணுகலையும் வழங்குகிறோம்.

CSAI உள்ளடக்கங்களாக அறியப்பட்டவற்றின் மிகப்பெரிய பட்டியலில் உள்ளடக்கத்தின் பொருத்தத்தை CSAI Matchசைப் பயன்படுத்தி ஒப்பிடுவதன் மூலம் தங்கள் தளங்களில் விதிமீறும் உள்ளடக்கங்கள் காட்சிப்படுத்தப்படுவதையும் பகிரப்படுவதையும் ஆன்லைன் பிளாட்ஃபார்ம்கள் தடுக்கலாம். கூட்டாளர்கள் தங்கள் சிஸ்டத்தில் ஒருங்கிணைக்க CSAI Match எளிதானதாகும். உள்ளடக்க நிர்வாகத்திற்கான சவால்களைத் திறம்படச் சமாளிக்க இது உதவுகிறது.

சிறுவர் பாதுகாப்புக் கருவித்தொகுப்பைப் பெற ஆர்வத்தைத் தெரிவிப்பதற்கான படிவம்

எங்கள் கருவித்தொகுப்பைப் பயன்படுத்த விரும்புகிறீர்களா?

ஆர்வத்தைப் பதிவு செய்வதற்காக உங்கள் நிறுவனத்தைப் பற்றிய சில விவரங்களைத் தெரிவியுங்கள்

ஆர்வத்தைத் தெரிவிப்பதற்கான படிவத்தைக் காட்டு

நற்சான்றுகள்

FAQ

Content Safety API

Content Safety API வீடியோவையும் கண்டறியுமா?

Content Safety API படங்களுக்காக வடிவமைக்கப்பட்ட கருவி ஆகும். எனினும் YouTubeன் CSAI Match மூலமாக எங்கள் தரவுத்தளத்திலிருந்து முன்பே கண்டறியப்பட்ட வன்கொடுமை வீடியோ உள்ளடக்கத்துடன் பொருந்துபவற்றை அடையாளம் காண கைரேகை மென்பொருளையும் APIயையும் நிறுவனங்கள் பயன்படுத்தலாம். மேலும் அறிக.

இந்தத் தொழில்நுட்பத்தையும் Content Safety APIயையும் பயன்படுத்துவதற்கு யாரெல்லாம் பதிவு செய்யலாம்?

தங்களுடைய பிளாட்ஃபார்ம்களைத் தவறான பயன்பாட்டுக்கு எதிராகப் பாதுகாக்க முயல்கிற தொழில்துறை மற்றும் பொதுச் சமூக மூன்றாம் தரப்பினர் Content Safety APIயைப் பயன்படுத்தப் பதிவு செய்துகொள்ளலாம். பரிசீலனைக்குப் பிறகு விண்ணப்பங்கள் ஏற்றுக்கொள்ளப்படும்.

இந்தக் கருவிகளை எதற்காகப் பரந்த அளவில் கிடைக்கச் செய்கிறீர்கள்?

பிற தொழில்நுட்ப நிறுவனங்களுடனும் தொண்டு நிறுவனங்களுடனும் ஒன்றிணைந்து பணியாற்றுவதே ஆன்லைன் சிறார் பாலியல் வன்கொடுமை உள்ளடக்கத்தை எதிர்கொள்வதற்கான சிறந்த அணுகுமுறை என நம்புகிறோம். தரவு அடிப்படையிலான புதிய கருவிகளை உருவாக்கவும், தொழில்நுட்பத் திறனை அதிகரிக்கவும், விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்தவும் தொழில்துறை நிறுவனங்களுடனும் NGOக்களுடனும் நீண்ட நாட்களாகப் பணியாற்றி வருகிறோம். எங்கள் கூட்டாளர்களும் AIயைப் பயன்படுத்தி பெரிய அளவில் உள்ளடக்கத்தைச் சிறப்பாக மதிப்பாய்வு செய்யும் வகையில் இந்தக் கருவிகளைப் பரந்த அளவில் கிடைக்கச் செய்வதை இந்த முயற்சியில் முக்கியமான பகுதியாக நாங்கள் கருதுகிறோம்.

CSAI Match

CSAI Match படங்களையும் கண்டறியுமா?

CSAI Match வீடியோவிற்காக வடிவமைக்கப்பட்ட கருவி ஆகும். எனினும் Googleளின் Content Safety API மூலமாக மெஷின் லேர்னிங் மூலம் படங்களை வகைப்படுத்தும் கருவிகளின் தொகுப்பைத் தொழில்துறை நிறுவனங்களும் NGO கூட்டாளர்களும் பயன்படுத்திக் கொள்ளலாம். மேலும் அறிக.

பொருந்துவதாக அடையாளம் காணப்பட்டதுடன் என்ன தகவல் அளிக்கப்படுகிறது?

அறியப்பட்ட CSAI உடன் வீடியோவின் எந்தப் பகுதி பொருந்துகிறது என்பதையும் CSAI Match அடையாளம் காணுவதோடு பொருந்திய உள்ளடக்க வகையின் நிலையான வகைப்பாட்டையும் அளிக்கும்.

CSAI Match தொழில்நுட்பத்தை இவ்வளவு பயனுள்ளதாக்குவது எது?

அறியப்பட்ட CSAI உள்ளடக்கத்தின் ஏறக்குறைய நகல் போன்று ஒத்திருக்கும் பகுதிகளையும் CSAI Match கண்டறிகிறது. இதில் MD5 ஹேஷ் மேட்சிங் கண்டறியும் முழு நகல்களும், அத்துடன் CSAI வீடியோக்களின் ரீ-என்கோடிங்குகள், கடினமாக்கப்பட்ட என்கோடிங்குகள், துண்டிக்கப்பட்ட அல்லது நீட்டிக்கப்பட்ட வடிவங்கள் போன்ற ஏறக்குறைய நகலாக இருப்பவையும் இதில் அடங்கும் – CSAI அல்லாத உள்ளடக்கத்துடன் சிறு பகுதி மட்டுமே CSAI ஆக இருக்கின்ற வீடியோக்களும் இதில் அடங்கும். வீடியோவின் “கைரேகையை” உருவாக்க கூட்டாளர்கள் கைரேகையை உருவாக்கும் பைனரியைச் செயலாக்குகின்றனர். இது MD5 ஹேஷுக்கு ஒத்த பைட் வரிசையாகும். பிறகு இது Googleளின் CSAI Match சேவைக்கு அனுப்பப்படுகிறது. அது அறியப்பட்ட CSAI குறிப்புகளின் YouTube தரவுகளுடன் வீடியோவை ஒப்பிட்டு ஸ்கேன் செய்யும்போது பயனுள்ள விதத்தில் செயல்படும்படி குறிப்பிட்ட விதத்தில் வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது.